AlbanTower

AlbanTower

با البان متمایز شوید...

مشاهده پروژه ها

درباره البان

گروه برج سازی البان با توجه به نیاز روز افزون کشور به ارتقاء کیفیت پروژه های ساختمانی، فعالیت خود را بر سرمایه گذاری در حوزه صنعت ساختمان با کاربری های گوناگون پیاده سازی نموده است.

این شرکت اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود را در طرح های متمایز ساختمانی، ایجاد ارزش افزوده مناسب، تضمین منافع سرمایه گذاران با توجه به ارتقاء سطح دانش صنعت ساختمان کشور در راستای افزایش آسایش محیطی و امنیت اقتصادی به همراه خلاقیت و استفاده از دانش و فناوری های نوین تعریف نموده است.

در گام نخست با دقت نظر در مهندسی ارزش (همراه با مدیریت ریسک) در بافتهای مختلف کلان شهر مشهد، زیر ساخت های پروژه های ساختمانی در قالب گروه برج سازی البان فراهم گردید که با استفاده از نیروی انسانی متعهد، مجرب و متخصص اقدام به ساخت پروژه های ابان نموده است. این شرکت هم اکنون پروژه های گوناگونی در دست مطالعه و اجرا دارد.

about alban

پروژه های البان

البان 1
تجاری - اداری

مشاهده

البان 2
تجاری - اداری

مشاهده

البان 3
مسکونی - تجاری

مشاهده

البان 4
اقامتی - تجاری

مشاهده

البان 5
اداری

مشاهده

البان 6
تجاری - اداری

مشاهده

ارتباط با البان